FAHRES BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI AS

Tlf: 902 51 527


Barne- og ungdomspsykiater i Oslo med lang erfaring

Bio-psyko-sosial tilnærming

Gjennom bio-psyko-sosial tilnærming, hvor vi ikke bare ser på det som skjer her og nå, men også opplevelser fra tidligere, leter vi sammen etter faktorer i livet ditt for hvorfor problemene ikke gir seg.
Her er du fasiten eventuelt sammen med foreldrene dine, og jeg hjelper dere med å finne løsningen til at du får det bedre med deg selv.

Andre mulige behandlings-tilnærminger

Du får individuell tilpasset behandlig med mulighet for mindfullness, hypnoterapi og individuell psykoterapi . Medisinering kan også være et alternativ.

Om meg, Ingebjørg Fahre:

Jeg har jobbet som barne- og ungdomspsykiater siden 2007, og vært lege siden 2003. 

Foruten å jobbe med alt innenfor barne- og ungdomspsykiatri, har jeg erfaring fra flere år på barneavdelingen på Ullevål sykehus. Der veiledet jeg også legekollegaer og sykepleiere. Jeg har også jobbet med voksne i allmennmedisin og psykisk helsevern. Tidligere har jeg jobbet i Legeforeningen som nestleder i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, og jeg har oppdrag som sakkydig for Norsk Pasientskadeerstatning og forskjellige forsikringsselskap. Jeg har også undervisningserfaring fra ulike konferanser.
Jeg har tilleggsutdanning i dialektisk adferdsterapi, en terapimetode utviklet spesielt for pasienter med selvskading og selvmordstanker som symptom. Her er regulering av følelser sentralt i tillegg til å endre adferd som gjør at vi havner i vanskelige situasjoner hele tiden. 

I 2015 tok jeg tilleggsutdanning i hypnoterapi som i tillegg til avslapning, hjelper for blant annet angst og smerter. 

Ta kontakt med Fahres barne- og ungdomspsykiatri AS

TA KONTAKT