FAHRES BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI AS

Tlf: 902 51 527

COVID-19 SMITTEVERNREGLER:

For å tilbys fysisk oppmøte i mitt kontor gjelder følgende:
  • Du har ikke vært på utenlandsreise de siste 10 dager (gjelder alle land)
  • Du har ikke luftveissymptomer eller andre koronarelaterte symptomer
  • Du har ikke de siste 10 dager vært i kontakt med smittede personer
Når du har avtale om oppmøte gjelder følgende: 
  • Møt opp mest mulig presis
  • Før konsultasjon benyttes håndsprit
  • Håndhilsning og annen fysisk kontakt unngås
  • Dersom du får symptomer de første 24 timer etter konsultasjonen
    hos meg må dette umiddelbart formidles til meg
Jeg beklager ulempene denne situasjonen medfører, men jeg tilbyr
videokonsultasjon ved sykdom.

Hilsen, 
Fahres barne- og ungdomspsykiatri AS